Personlig Vägledning

Samtal

En väg att hitta tillbaka till dig själv.

Har du kommit till ett Vägskäl? Vill du få ordning på ditt liv, hitta ditt livsmål, din väg till att må bra. Hitta lösningar för att förverkliga din dröm. Vi kan genom medveten förändring av vårt sätt att tänka, känna och handla ändra tankemönster, släppa begränsningar och lyfta upp slumrande behov.

Genom kunskap och insikter får du verktyg och förståelse för din egen utveckling. Du blir medveten om att du själv äger kraften att skapa din väg framåt.

Vägledd konsultation 650:-  (60 min.)
Besöksadress Hamngatan 7 Vadstena


Healing

Healing har en avslappnande effekt på nervsystemet viket ger en bättre djup sömn, stressreducerande. Positiv effekt av healing kan man få bland annat vid olika smärttillstånd; huvudvärk, led och muskelvärk, allergier, astma, högt blodtryck, stressrelaterade sjukdomar samt emotionella obalanser såsom ångest och depressioner. Du får också vägledning där jag får budskap till dig som hjälper dig på din väg framåt.

Jag jobbar också med Kroppsterapi som kan ingå som en del av behandlingen. När påfrestningar blir för stora säger kroppen ifrån med symtom som t.ex. smärta och utmattning. Kroppsterapi och arbete med symbolisering i kombination kan då vara till stor hjälp. Ökad medvetenhet om egna reaktioner, ökad kroppskännedom och förmåga att se nya lösningar kan minska symtom och ge en mycket bättre livskvalitet.Det är genom kroppen vi upplever våra känslor. De "sitter" i kroppen och ger sig till känna genom den, genom förnimmelser från musklerna. Kroppsterapi är, att terapeuten lägger lika stor vikt vid kroppens olika sätt att förmedla känslor och konflikter som vid det talade ordet och därmed kan utnyttja all den information som kroppsliga uttryck ger, bortträngda känslor kan medvetandegöras.

 Pris 650 :-  (60 min.)

Besöksadress Hamngatan 7 Vadstena

BILDTOLKNING

Bilder berättar
Är du intresserad av vad dina bilder berättar, av bildensspråk och symboler
Enskild konsultation 1 1/2 tim 850:-

Besöksadress Hamngatan 7 Vadstena

 
285535_219456068100466_6372073_n.png